DESTEK HATTI TEL: 444 2006

Garanti ve İade Şartları

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1 – (1) BU YÖNETMELİĞİN AMACI, MESAFELİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEMEKTİR.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) BU YÖNETMELİK, MESAFELİ SÖZLEŞMELERE UYGULANIR.

(2) BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ;

A) FİNANSAL HİZMETLER,

B) OTOMATİK MAKİNELER ARACILIĞIYLA YAPILAN SATIŞLAR,

C) HALKA AÇIK TELEFON VASITASIYLA TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİYLE BU TELEFONUN KULLANIMI,

Ç) BAHİS, ÇEKİLİŞ, PİYANGO VE BENZERİ ŞANS OYUNLARINA İLİŞKİN HİZMETLER,

D) TAŞINMAZ MALLARIN VEYA BU MALLARA İLİŞKİN HAKLARIN OLUŞUMU, DEVRİ VEYA KAZANIMI,

E) KONUT KİRALAMA,

F) PAKET TURLAR,

G) DEVRE MÜLK, DEVRE TATİL, UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ VE BUNLARIN YENİDEN SATIMI VEYA DEĞİŞİMİ,

Ğ) YİYECEK VE İÇECEKLER GİBİ GÜNLÜK TÜKETİM MADDELERİNİN, SATICININ DÜZENLİ TESLİMATLARI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİNİN MESKENİNE VEYA İŞYERİNE GÖTÜRÜLMESİ,

H) 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A), (B) VE (D) BENTLERİNDEKİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE 18 İNCİ VE 19 UNCU MADDELERDE YER ALAN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KOŞULUYLA YOLCU TAŞIMA HİZMETLERİ,

I) MALLARIN MONTAJ, BAKIM VE ONARIMI,

İ) BAKIMEVİ HİZMETLERİ, ÇOCUK, YAŞLI YA DA HASTA BAKIMI GİBİ AİLELERİN VE KİŞİLERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER

İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELERE UYGULANMAZ.

DAYANAK

MADDE 3 – (1) BU YÖNETMELİK, 7/11/2013 TARİHLİ VE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 48 İNCİ VE 84 ÜNCÜ MADDELERİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) BU YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA;

A) DİJİTAL İÇERİK: BİLGİSAYAR PROGRAMI, UYGULAMA, OYUN, MÜZİK, VİDEO VE METİN GİBİ DİJİTAL ŞEKİLDE SUNULAN HER TÜRLÜ VERİYİ,

B) HİZMET: BİR ÜCRET VEYA MENFAAT KARŞILIĞINDA YAPILAN YA DA YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN MAL SAĞLAMA DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ TÜKETİCİ İŞLEMİNİN KONUSUNU,

C) KALICI VERİ SAKLAYICISI: TÜKETİCİNİN GÖNDERDİĞİ VEYA KENDİSİNE GÖNDERİLEN BİLGİYİ, BU BİLGİNİN AMACINA UYGUN OLARAK MAKUL BİR SÜRE İNCELEMESİNE ELVERECEK ŞEKİLDE KAYDEDİLMESİNİ VE DEĞİŞTİRİLMEDEN KOPYALANMASINI SAĞLAYAN VE BU BİLGİYE AYNEN ULAŞILMASINA İMKAN VEREN KISA MESAJ, ELEKTRONİK POSTA, İNTERNET, DİSK, CD, DVD, HAFIZA KARTI VE BENZERİ HER TÜRLÜ ARAÇ VEYA ORTAMI,

Ç) KANUN: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU,

D) MAL: ALIŞVERİŞE KONU OLAN; TAŞINIR EŞYA, KONUT VEYA TATİL AMAÇLI TAŞINMAZ MALLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN YAZILIM, SES, GÖRÜNTÜ VE BENZERİ HER TÜRLÜ GAYRİ MADDİ MALLARI,

E) MESAFELİ SÖZLEŞME: SATICI VEYA SAĞLAYICI İLE TÜKETİCİNİN EŞ ZAMANLI FİZİKSEL VARLIĞI OLMAKSIZIN, MAL VEYA HİZMETLERİN UZAKTAN PAZARLANMASINA YÖNELİK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SİSTEM ÇERÇEVESİNDE, TARAFLAR ARASINDA SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU ANA KADAR VE KURULDUĞU AN DA DAHİL OLMAK ÜZERE UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANILMASI SURETİYLE KURULAN SÖZLEŞMELERİ,

F) SAĞLAYICI: KAMU TÜZEL KİŞİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TİCARİ VEYA MESLEKİ AMAÇLARLA TÜKETİCİYE HİZMET SUNAN YA DA HİZMET SUNANIN ADINA YA DA HESABINA HAREKET EDEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİYİ,

G) SATICI: KAMU TÜZEL KİŞİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TİCARİ VEYA MESLEKİ AMAÇLARLA TÜKETİCİYE MAL SUNAN YA DA MAL SUNANIN ADINA YA DA HESABINA HAREKET EDEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİYİ,

Ğ) TÜKETİCİ: TİCARİ VEYA MESLEKİ OLMAYAN AMAÇLARLA HAREKET EDEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİYİ,

H) UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: MEKTUP, KATALOG, TELEFON, FAKS, RADYO, TELEVİZYON, ELEKTRONİK POSTA MESAJI, KISA MESAJ, İNTERNET GİBİ FİZİKSEL OLARAK KARŞI KARŞIYA GELİNMEKSİZİN SÖZLEŞME KURULMASINA İMKAN VEREN HER TÜRLÜ ARAÇ VEYA ORTAMI,

I) YAN SÖZLEŞME: BİR MESAFELİ SÖZLEŞME İLE İLİŞKİLİ OLARAK SATICI, SAĞLAYICI YA DA ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ TARAFINDAN SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETE İLAVE OLARAK TÜKETİCİYE SAĞLANAN MAL VEYA HİZMETE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ

İFADE EDER.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 5 – (1) TÜKETİCİ, MESAFELİ SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN YA DA BUNA KARŞILIK GELEN HERHANGİ BİR TEKLİFİ KABUL ETMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN TAMAMINI İÇERECEK ŞEKİLDE SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMEK ZORUNDADIR.

A) SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ,

B) SATICI VEYA SAĞLAYICININ ADI VEYA UNVANI, VARSA MERSİS NUMARASI,

C) TÜKETİCİNİN SATICI VEYA SAĞLAYICI İLE HIZLI BİR ŞEKİLDE İRTİBAT KURMASINA İMKAN VEREN, SATICI VEYA SAĞLAYICININ AÇIK ADRESİ, TELEFON NUMARASI VE BENZERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE VARSA SATICI VEYA SAĞLAYICININ ADINA YA DA HESABINA HAREKET EDENİN KİMLİĞİ VE ADRESİ,

Ç) SATICI VEYA SAĞLAYICININ TÜKETİCİNİN ŞİKAYETLERİNİ İLETMESİ İÇİN (C) BENDİNDE BELİRTİLENDEN FARKLI İLETİŞİM BİLGİLERİ VAR İSE, BUNLARA İLİŞKİN BİLGİ,

D) MAL VEYA HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TOPLAM FİYATI, NİTELİĞİ İTİBARİYLE ÖNCEDEN HESAPLANAMIYORSA FİYATIN HESAPLANMA USULÜ, VARSA TÜM NAKLİYE, TESLİM VE BENZERİ EK MASRAFLAR İLE BUNLARIN ÖNCEDEN HESAPLANAMAMASI HALİNDE EK MASRAFLARIN ÖDENEBİLECEĞİ BİLGİSİ,

E) SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDA UZAKTAN İLETİŞİM ARACININ KULLANIM BEDELİNİN OLAĞAN ÜCRET TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLANAMADIĞI DURUMLARDA, TÜKETİCİLERE YÜKLENEN İLAVE MALİYET,

F) ÖDEME, TESLİMAT, İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER İLE VARSA BUNLARA İLİŞKİN TAAHHÜTLER VE SATICI VEYA SAĞLAYICININ ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ,

G) CAYMA HAKKININ OLDUĞU DURUMLARDA, BU HAKKIN KULLANILMA ŞARTLARI, SÜRESİ, USULÜ VE SATICININ İADE İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TAŞIYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER,

Ğ) CAYMA BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI AÇIK ADRES, FAKS NUMARASI VEYA ELEKTRONİK POSTA BİLGİLERİ,

H) 15 İNCİ MADDE UYARINCA CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLARDA, TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINDAN FAYDALANAMAYACAĞINA YA DA HANGİ KOŞULLARDA CAYMA HAKKINI KAYBEDECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİ,

I) SATICI VEYA SAĞLAYICININ TALEBİ ÜZERİNE, VARSA TÜKETİCİ TARAFINDAN ÖDENMESİ VEYA SAĞLANMASI GEREKEN DEPOZİTOLAR YA DA DİĞER MALİ TEMİNATLAR VE BUNLARA İLİŞKİN ŞARTLAR,

İ) VARSA DİJİTAL İÇERİKLERİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ,

J) SATICI VEYA SAĞLAYICININ BİLDİĞİ YA DA MAKUL OLARAK BİLMESİNİN BEKLENDİĞİ, DİJİTAL İÇERİĞİN HANGİ DONANIM YA DA YAZILIMLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİ,

K) TÜKETİCİLERİN UYUŞMAZLIK KONUSUNDAKİ BAŞVURULARINI TÜKETİCİ MAHKEMESİNE VEYA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPABİLECEKLERİNE DAİR BİLGİ.

(2) BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN BİLGİLER, MESAFELİ SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR VE TARAFLAR AKSİNİ AÇIKÇA KARARLAŞTIRMADIKÇA BU BİLGİLER DEĞİŞTİRİLEMEZ.

(3) SATICI VEYA SAĞLAYICI, BİRİNCİ FIKRANIN (D) BENDİNDE YER ALAN EK MASRAFLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEZSE, TÜKETİCİ BUNLARI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

(4) BİRİNCİ FIKRANIN (D) BENDİNDE YER ALAN TOPLAM FİYATIN, BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE VEYA BELİRLİ SÜRELİ ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE, HER FATURALAMA DÖNEMİ BAZINDA TOPLAM MASRAFLARI İÇERMESİ ZORUNLUDUR.

(5) AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME YOLUYLA KURULAN SÖZLEŞMELERDE, BİRİNCİ FIKRANIN (B), (C) VE (Ç) BENTLERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN YERİNE AÇIK ARTIRMAYI YAPAN İLE İLGİLİ BİLGİLERE YER VERİLEBİLİR.

(6) ÖN BİLGİLENDİRME YAPILDIĞINA İLİŞKİN İSPAT YÜKÜ SATICI VEYA SAĞLAYICIYA AİTTİR.

ÖN BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ

MADDE 6 – (1) TÜKETİCİ, 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARDA, KULLANILAN UZAKTAN İLETİŞİM ARACINA UYGUN OLARAK EN AZ ON İKİ PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE, ANLAŞILABİLİR BİR DİLDE, AÇIK, SADE VE OKUNABİLİR BİR ŞEKİLDE SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLGİLENDİRİLMEK ZORUNDADIR.

(2) MESAFELİ SÖZLEŞMENİN İNTERNET YOLUYLA KURULMASI HALİNDE, SATICI VEYA SAĞLAYICI;

A) 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, AYNI FIKRANIN (A), (D), (G) VE (H) BENTLERİNDE YER ALAN BİLGİLERİ BİR BÜTÜN OLARAK, TÜKETİCİNİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMESİNDEN HEMEN ÖNCE AÇIK BİR ŞEKİLDE AYRICA GÖSTERMEK,

B) HERHANGİ BİR GÖNDERİM KISITLAMASININ UYGULANIP UYGULANMADIĞINI VE HANGİ ÖDEME ARAÇLARININ KABUL EDİLDİĞİNİ, EN GEÇ TÜKETİCİ SİPARİŞİNİ VERMEDEN ÖNCE, AÇIK VE ANLAŞILABİLİR BİR ŞEKİLDE BELİRTMEK

ZORUNDADIR.

(3) MESAFELİ SÖZLEŞMENİN SESLİ İLETİŞİM YOLUYLA KURULMASI HALİNDE, SATICI VEYA SAĞLAYICI 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A), (D), (G) VE (H) BENTLERİNDE YER ALAN HUSUSLARDA, TÜKETİCİYİ SİPARİŞ VERMEDEN HEMEN ÖNCE AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU ORTAMDA BİLGİLENDİRMEK VE 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN BİLGİLERİN TAMAMINI EN GEÇ MAL TESLİMİNE VEYA HİZMET İFASINA KADAR YAZILI OLARAK GÖNDERMEK ZORUNDADIR.

(4) SİPARİŞE İLİŞKİN BİLGİLERİN SINIRLI ALANDA YA DA ZAMANDA SUNULDUĞU BİR ORTAM YOLUYLA MESAFELİ SÖZLEŞMENİN KURULMASI HALİNDE, SATICI VEYA SAĞLAYICI 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (A), (B), (D), (G) VE (H) BENTLERİNDE YER ALAN HUSUSLARDA, TÜKETİCİYİ SİPARİŞ VERMEDEN HEMEN ÖNCE AÇIK VE ANLAŞILABİLİR BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU ORTAMDA BİLGİLENDİRMEK VE 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN BİLGİLERİN TAMAMINI EN GEÇ MAL TESLİMİNE VEYA HİZMET İFASINA KADAR YAZILI OLARAK GÖNDERMEK ZORUNDADIR.

(5) ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ FIKRALARDA BELİRTİLEN YÖNTEMLERLE KURULAN VE ANINDA İFA EDİLEN HİZMET SATIŞLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN, SİPARİŞ VERMEDEN HEMEN ÖNCE SÖZ KONUSU ORTAMDA 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ SADECE (A), (B), (D) VE (H) BENTLERİNDE YER ALAN HUSUSLARDA AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMESİ YETERLİDİR.

ÖN BİLGİLERİN TEYİDİ

MADDE 7 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN 6 NCI MADDEDE BELİRTİLEN YÖNTEMLERLE ÖN BİLGİLERİ EDİNDİĞİNİ KULLANILAN UZAKTAN İLETİŞİM ARACINA UYGUN OLARAK TEYİT ETMESİNİ SAĞLAMAK ZORUNDADIR. AKSİ HALDE SÖZLEŞME KURULMAMIŞ SAYILIR.

ÖN BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 8 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİ SİPARİŞİ ONAYLAMADAN HEMEN ÖNCE, VERİLEN SİPARİŞİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ANLAMINA GELDİĞİ HUSUSUNDA TÜKETİCİYİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEK ZORUNDADIR. AKSİ HALDE TÜKETİCİ SİPARİŞİ İLE BAĞLI DEĞİLDİR.

(2) TÜKETİCİNİN MESAFELİ SÖZLEŞME KURULMASI AMACIYLA SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN TELEFONLA ARANMASI DURUMUNDA, HER GÖRÜŞMENİN BAŞINDA SATICI VEYA SAĞLAYICI KİMLİĞİNİ, EĞER BİR BAŞKASI ADINA VEYA HESABINA ARIYORSA BU KİŞİNİN KİMLİĞİNİ VE GÖRÜŞMENİN TİCARİ AMACINI AÇIKLAMALIDIR.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

CAYMA HAKKI

MADDE 9 – (1) TÜKETİCİ, ON DÖRT GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR.

(2) CAYMA HAKKI SÜRESİ, HİZMET İFASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU GÜN; MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE İSE TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI TESLİM ALDIĞI GÜN BAŞLAR. ANCAK TÜKETİCİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN MALIN TESLİMİNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE DE CAYMA HAKKINI KULLANABİLİR.

(3) CAYMA HAKKI SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE;

A) TEK SİPARİŞ KONUSU OLUP AYRI AYRI TESLİM EDİLEN MALLARDA, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SON MALI TESLİM ALDIĞI GÜN,

B) BİRDEN FAZLA PARÇADAN OLUŞAN MALLARDA, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SON PARÇAYI TESLİM ALDIĞI GÜN,

C) BELİRLİ BİR SÜRE BOYUNCA MALIN DÜZENLİ TESLİMİNİN YAPILDIĞI SÖZLEŞMELERDE, TÜKETİCİNİN VEYA TÜKETİCİ TARAFINDAN BELİRLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLK MALI TESLİM ALDIĞI GÜN

ESAS ALINIR.

(4) MALIN SATICI TARAFINDAN TAŞIYICIYA TESLİMİ, TÜKETİCİYE YAPILAN TESLİM OLARAK KABUL EDİLMEZ.

(5) MAL TESLİMİ İLE HİZMET İFASININ BİRLİKTE YAPILDIĞI SÖZLEŞMELERDE, MAL TESLİMİNE İLİŞKİN CAYMA HAKKI HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

EKSİK BİLGİLENDİRME

MADDE 10 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, CAYMA HAKKI KONUSUNDA TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ İSPAT ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. TÜKETİCİ, CAYMA HAKKI KONUSUNDA GEREKTİĞİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMEZSE, CAYMA HAKKINI KULLANMAK İÇİN ON DÖRT GÜNLÜK SÜREYLE BAĞLI DEĞİLDİR. BU SÜRE HER HALÜKARDA CAYMA SÜRESİNİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL SONRA SONA ERER.

(2) CAYMA HAKKI KONUSUNDA GEREKTİĞİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMENİN BİR YILLIK SÜRE İÇİNDE YAPILMASI HALİNDE, ON DÖRT GÜNLÜK CAYMA HAKKI SÜRESİ, BU BİLGİLENDİRMENİN GEREĞİ GİBİ YAPILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

MADDE 11 – (1) CAYMA HAKKININ KULLANILDIĞINA DAİR BİLDİRİMİN CAYMA HAKKI SÜRESİ DOLMADAN, YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE SATICI VEYA SAĞLAYICIYA YÖNELTİLMESİ YETERLİDİR.

(2) CAYMA HAKKININ KULLANILMASINDA TÜKETİCİ, EK’TE YER ALAN FORMU KULLANABİLECEĞİ GİBİ CAYMA KARARINI BİLDİREN AÇIK BİR BEYANDA DA BULUNABİLİR. SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN BU FORMU DOLDURABİLMESİ VEYA CAYMA BEYANINI GÖNDEREBİLMESİ İÇİN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SEÇENEK DE SUNABİLİR.  İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN TÜKETİCİLERE CAYMA HAKKI SUNULMASI DURUMUNDA SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİLERİN İLETMİŞ OLDUĞU CAYMA TALEPLERİNİN KENDİLERİNE ULAŞTIĞINA İLİŞKİN TEYİT BİLGİSİNİ TÜKETİCİYE DERHAL İLETMEK ZORUNDADIR.

(3) SESLİ İLETİŞİM YOLUYLA YAPILAN SATIŞLARDA, SATICI VEYA SAĞLAYICI, EK’TE YER ALAN FORMU EN GEÇ MAL TESLİMİNE VEYA HİZMET İFASINA KADAR TÜKETİCİYE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. TÜKETİCİ BU TÜR SATIŞLARDA DA CAYMA HAKKINI KULLANMAK İÇİN BU FORMU KULLANABİLECEĞİ GİBİ, İKİNCİ FIKRADAKİ YÖNTEMLERİ DE KULLANABİLİR.

(4) BU MADDEDE GEÇEN CAYMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ TÜKETİCİYE AİTTİR.

SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 12 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİMİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE, VARSA MALIN TÜKETİCİYE TESLİM MASRAFLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TAHSİL EDİLEN TÜM ÖDEMELERİ İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

(2) SATICI VEYA SAĞLAYICI, BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN TÜM GERİ ÖDEMELERİ, TÜKETİCİNİN SATIN ALIRKEN KULLANDIĞI ÖDEME ARACINA UYGUN BİR ŞEKİLDE VE TÜKETİCİYE HERHANGİ BİR MASRAF VEYA YÜKÜMLÜLÜK GETİRMEDEN TEK SEFERDE YAPMAK ZORUNDADIR.

(3) CAYMA HAKKININ KULLANIMINDA, 5 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİ KAPSAMINDA, SATICININ İADE İÇİN BELİRTTİĞİ TAŞIYICI ARACILIĞIYLA MALIN GERİ GÖNDERİLMESİ HALİNDE, TÜKETİCİ İADEYE İLİŞKİN MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. SATICININ ÖN BİLGİLENDİRMEDE İADE İÇİN HERHANGİ BİR TAŞIYICIYI BELİRTMEDİĞİ DURUMDA İSE, TÜKETİCİDEN İADE MASRAFINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ. İADE İÇİN ÖN BİLGİLENDİRMEDE BELİRTİLEN TAŞIYICININ, TÜKETİCİNİN BULUNDUĞU YERDE ŞUBESİNİN OLMAMASI DURUMUNDA SATICI, İLAVE HİÇBİR MASRAF TALEP ETMEKSİZİN İADE EDİLMEK İSTENEN MALIN TÜKETİCİDEN ALINMASINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 13 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI MALI KENDİSİNİN GERİ ALACAĞINA DAİR BİR TEKLİFTE BULUNMADIKÇA, TÜKETİCİ CAYMA HAKKINI KULLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİMİ YÖNELTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE MALI SATICI VEYA SAĞLAYICIYA YA DA YETKİLENDİRMİŞ OLDUĞU KİŞİYE GERİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR.

(2) TÜKETİCİ, CAYMA SÜRESİ İÇİNDE MALI, İŞLEYİŞİNE, TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VE KULLANIM TALİMATLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞI TAKDİRDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK VE BOZULMALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

CAYMA HAKKININ KULLANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

MADDE 14 – (1) KANUNUN 30 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK KOŞULUYLA, TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA YAN SÖZLEŞMELER DE KENDİLİĞİNDEN SONA ERER. BU DURUMDA TÜKETİCİ, 13 ÜNCÜ MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA HERHANGİ BİR MASRAF, TAZMİNAT VEYA CEZAİ ŞART ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

(2) SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANDIĞINI YAN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DERHAL BİLDİRMELİDİR.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

MADDE 15 – (1) TARAFLARCA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA, TÜKETİCİ AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ:

A) FİYATI FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMALARA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN VE SATICI VEYA SAĞLAYICININ KONTROLÜNDE OLMAYAN MAL VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

B) TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

C) ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MALLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

Ç) TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLAN MALLARDAN; İADESİ SAĞLIK VE HİJYEN AÇISINDAN UYGUN OLMAYANLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

D) TESLİMİNDEN SONRA BAŞKA ÜRÜNLERLE KARIŞAN VE DOĞASI GEREĞİ AYRIŞTIRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

E) MALIN TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLMASI HALİNDE MADDİ ORTAMDA SUNULAN KİTAP, DİJİTAL İÇERİK VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

F) ABONELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA, GAZETE VE DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

G) BELİRLİ BİR TARİHTE VEYA DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN, KONAKLAMA, EŞYA TAŞIMA, ARABA KİRALAMA, YİYECEK-İÇECEK TEDARİKİ VE EĞLENCE VEYA DİNLENME AMACIYLA YAPILAN BOŞ ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

Ğ) ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VEYA TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİMADDİ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

H) CAYMA HAKKI SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE, TÜKETİCİNİN ONAYI İLE İFASINA BAŞLANAN HİZMETLERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

MADDE 16 – (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, TÜKETİCİNİN SİPARİŞİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN TAAHHÜT ETTİĞİ SÜRE İÇİNDE EDİMİNİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIR. MAL SATIŞLARINDA BU SÜRE HER HALÜKARDA OTUZ GÜNÜ GEÇEMEZ.

(2) SATICI VEYA SAĞLAYICININ BİRİNCİ FIKRADA YER ALAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA, TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR.

(3) SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMUNDA, SATICI VEYA SAĞLAYICI, VARSA TESLİMAT MASRAFLARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE TAHSİL EDİLEN TÜM ÖDEMELERİ FESİH BİLDİRİMİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE TÜKETİCİYE 4/12/1984 TARİHLİ VE 3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN KANUNİ FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDEMEK VE VARSA TÜKETİCİYİ BORÇ ALTINA SOKAN TÜM KIYMETLİ EVRAK VE BENZERİ BELGELERİ İADE ETMEK ZORUNDADIR.

(4) SİPARİŞ KONUSU MAL YA DA HİZMET EDİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞTIĞI HALLERDE SATICI VEYA SAĞLAYICININ BU DURUMU ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ GÜN İÇİNDE TÜKETİCİYE YAZILI OLARAK VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLDİRMESİ VE VARSA TESLİMAT MASRAFLARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE TAHSİL EDİLEN TÜM ÖDEMELERİ BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ON DÖRT GÜN İÇİNDE İADE ETMESİ ZORUNLUDUR. MALIN STOKTA BULUNMAMASI DURUMU, MAL EDİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKÂNSIZLAŞMASI OLARAK KABUL EDİLMEZ.

ZARARDAN SORUMLULUK

MADDE 17 – (1) SATICI, MALIN TÜKETİCİ YA DA TÜKETİCİNİN TAŞIYICI DIŞINDA BELİRLEYECEĞİ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE TESLİMİNE KADAR OLUŞAN KAYIP VE HASARLARDAN SORUMLUDUR.

(2) TÜKETİCİNİN, SATICININ BELİRLEDİĞİ TAŞIYICI DIŞINDA BAŞKA BİR TAŞIYICI İLE MALIN GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETMESİ DURUMUNDA, MALIN İLGİLİ TAŞIYICIYA TESLİMİNDEN İTİBAREN OLUŞABİLECEK KAYIP YA DA HASARDAN SATICI SORUMLU DEĞİLDİR.

TELEFON KULLANIM ÜCRETİ

MADDE 18 – (1) KURULMUŞ OLAN SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN OLARAK TÜKETİCİLERİN İLETİŞİME GEÇEBİLMESİ İÇİN SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN BİR TELEFON HATTI TAHSİS EDİLMESİ DURUMUNDA, BU HAT İLE İLGİLİ OLARAK SATICI VEYA SAĞLAYICI OLAĞAN ÜCRET TARİFESİNDEN DAHA YÜKSEK BİR TARİFE SEÇEMEZ.

İLAVE ÖDEMELER

MADDE 19 – (1) SÖZLEŞME KURULMADAN ÖNCE, SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN VE ÜZERİNDE ANLAŞILMIŞ ESAS BEDEL DIŞINDA HERHANGİ BİR İLAVE BEDEL TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN TÜKETİCİNİN AÇIK ONAYININ AYRICA ALINMASI ZORUNLUDUR.

(2) TÜKETİCİNİN AÇIK ONAYI ALINMADAN İLAVE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN SEÇENEKLERİN KENDİLİĞİNDEN SEÇİLİ OLARAK SUNULMUŞ OLMASINDAN DOLAYI TÜKETİCİ BİR ÖDEMEDE BULUNMUŞ İSE, SATICI VEYA SAĞLAYICI BU ÖDEMELERİN İADESİNİ DERHAL YAPMAK ZORUNDADIR.

BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 20 − (1) SATICI VEYA SAĞLAYICI, BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENEN CAYMA HAKKI, BİLGİLENDİRME, TESLİMAT VE DİĞER HUSUSLARDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR HER BİR İŞLEME İLİŞKİN BİLGİ VE BELGEYİ ÜÇ YIL BOYUNCA SAKLAMAK ZORUNDADIR.

(2) OLUŞTURDUKLARI SİSTEM ÇERÇEVESİNDE, UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK SURETİYLE SATICI VEYA SAĞLAYICI ADINA MESAFELİ SÖZLEŞME KURULMASINA ARACILIK EDENLER, BU YÖNETMELİKTE YER ALAN HUSUSLARDAN DOLAYI SATICI VEYA SAĞLAYICI İLE YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYITLARI ÜÇ YIL BOYUNCA TUTMAK VE İSTENİLMESİ HALİNDE BU BİLGİLERİ İLGİLİ KURUM, KURULUŞ VE TÜKETİCİLERE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

(3) SATICI VEYA SAĞLAYICI ELEKTRONİK ORTAMDA TÜKETİCİYE TESLİM EDİLEN GAYRİMADDİ MALLARIN VEYA İFA EDİLEN HİZMETLERİN AYIPSIZ OLDUĞUNU İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 21 – (1) 6/3/2011 TARİHLİ VE 27866 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

YÜRÜRLÜK

MADDE 22 – (1) BU YÖNETMELİK YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRER.

YÜRÜTME

MADDE 23 – (1) BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI YÜRÜTÜR.

 

 

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

(BU FORM, SADECE SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILMAK İSTENİLDİĞİNDE DOLDURUP

GÖNDERİLECEKTİR.)

 

 

-KİME: (SATICI VEYA SAĞLAYICI TARAFINDAN DOLDURULACAK OLAN BU KISIMDA SATICI VEYA SAĞLAYICININ İSMİ, UNVANI, ADRESİ VARSA FAKS NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ YER ALACAKTIR.)

 

 

-BU FORMLA AŞAĞIDAKİ MALLARIN SATIŞINA VEYA HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKIMI KULLANDIĞIMI BEYAN EDERİM.

 

 

-SİPARİŞ TARİHİ VEYA TESLİM TARİHİ:

 

 

-CAYMA HAKKINA KONU MAL VEYA HİZMET:

 

 

-CAYMA HAKKINA KONU MAL VEYA HİZMETİN BEDELİ:

 

 

-TÜKETİCİNİN ADI VE SOYADI:

 

 

-TÜKETİCİNİN ADRESİ:

 

 

-TÜKETİCİNİN İMZASI: (SADECE KAĞIT ÜZERİNDE GÖNDERİLMESİ HALİNDE)

 

 

-TARİH:

Whatsapp Sipariş Hattı x Sipariş Ver (09.00-18.30) TIKLA