DESTEK HATTI TEL: 444 2006

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) www.enderrezistans.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şair Ziya Bey Cad. Lakerdacı Sok. No:10/2 Karaköy, İstanbul adresinde mukim Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt 

b) www.enderrezistans.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt’ in sahip olduğu internet sitesi www.enderrezistans.com' dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.enderrezistans.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt' in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt' e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.enderrezistans.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.enderrezistans.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.enderrezistans.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt' un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.enderrezistans.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.enderrezistans.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt tarafından www.enderrezistans.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt, üyenin www.enderrezistans.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.13. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurtye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurtye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurtne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt ve Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ender Elektrik Pazarlama San. Tic. Ender Kurt üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLARIN HALİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
Whatsapp Sipariş Hattı x Sipariş Ver (09.00-18.30) TIKLA